Karta över Åmål
Vi svarar gärna på era frågor och tar emot era bokningar.

Adress och telefon
Nygårds Herrgård
Strömsbergsgatan 23
662 34 ÅMÅL
0532-135 22
0702-81 10 45 (Maj-Britt Jaup)

Internet och e-post
www.nygards-herrgard.se
bokning@nygards-herrgard.se